De Luchtwachttoren, was ook een jaarlijks avontuur voor vele kleuters van de Kauter. Alle 75 treden moesten ze overwinnen, in de 20 meter hoge toren, die hen bracht naar de mysterieuze woon- en schuilplaats van Sliertemie.


In de vorige eeuw, eind jaren '50/  begin jaren '60 (de Koude Oorlog) spreekt men over: " de Russen komen en gaan ons overheersen ". Zo'n 140 betonnen torens werden er toen gebouwd en bemand met buitengewoon dienstplichtigen, die speurend met kijker en kompas de laagvliegende vijandige Russische Luchtwachttorenvliegtuigen moesten waarnemen.
Hierbij moest men het type, aantal en de richting noteren en doorgeven aan het luchtwachtcentrum in Zeist en de 2 dichtstbijzijnde andere torens n.l. Koewacht en Kloosterzande.


Elke sector bestond uit 3 torens in een driehoek van 16 km. Ook werd er naast elke luchtwachttoren 'n atoomschuilkelder gebouwd voor 4 personen, dit ter bescherming van de dienstdoende waarnemers !!